Vad är Skuggutredningen?

Skuggutredningen kom till som ett komplement till den av regeringen tillsatta kulturutredningen.
Vi var många som kände att vi innan det tas beslut om en ny kulturpolitik i Sverige ville få igång en idédebatt om konstens plats i ett samhälle som styrs allt mer av kommersiella värderingar.
Skuggutredningen är ingen utredning i dess rätta bemärkelse utan har en enda fråga: Hur ska Sverige bli ett världsledande kulturland? Frågan har under nästan 6 månader besvarats av konstnärer och kulturarbetare och organisationer över hela landet och den har både provocerat och inspirerat till mängder av tankeväckande svar.
Materialet presenterades första gången i en marathonuppläsning med 108 skådespelare på Orionteatern i Stockholm den 17 november. Liknande manifestationer ägde samtidigt rum på en mängd andra orter runt om i landet.
Alla svar finns nu kategoriserade och samlade här åp hemsidan och en redigerad utgåva finns att beställa från 1 februari på www.vulkan.se

De gamla målen

-att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den

– att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kultur-livet och till kulturupplevelser samt till eget skapande

– att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar

– att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället

– att bevara och bruka kulturarvet

– att främja bildningssträvandena samt främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.


Deltagarna i den gamla kulturutredningen

Ordförande:
Paul Lindblom, chef på Rikskonserter

Huvudsekreterare:
Ragnar Thoursie, byrådirektör på AMS, men mest känd som poet

Övriga:
Bengt Andersson (senare konsulent på Norrbottens bildningsförbund)
Henry Björinder, sektionschef på kommunförbundet
Rune Blomqvist, chefredaktör på fackföreningsrörelsen
Per-Olov Enquist, författare
Hans-Erland Heineman, arkitekt
Elisabet Hermodsson, författare
Bengt Häger, rektor för Koreografiska Institutet (senare Danshögskolan)
Bertil Jansson, senare kulturombudsman på LO
Bo Lagerkrantz, stadsantikvarie (senare chef för nordiska museét)
Gunilla Palmstierna Weiss, scenograf och konstnär
Rolf Rembe, förbundsdirektör på Teaterförbundet
Bo Wallner, professor i musikhistoria och musikalisk formlära

Den nya kulturutredningen och de nya direktiven

Var god se:
Den statliga kulturutredningen.
Den officiella kulturutredningens officiella hemsida